Všem přejeme krásné Velikonoce!

18.04.2016 06:56

Nadešla doba, kdy se nám zazelenaly meze, zvedly se sukně díky prvním jarním větříkům a všem se už začínají zapalovat lýtka z prvních jarních výšlapů.

Také se může stát, že i z nástroje hudebního se může stát nástroj bicí. Viz smyčec houslový.

Přejeme Vám veselé Velikonoce a bohatou pomlázku! 

Vaše ČM