Trochu jarní poesie...

21.09.2021 04:12 Rok se s rokem sešel zase,

zkoušet to je dřina, ale dá se.
Je to roční smutné výročí,
když nevidíme si z příma do očí,
ale jak říká náš kapelník: " Co už.
Vezmi nástroj hudebníka a poď už."
Se sluníčkem tají ledy,
už těšíme se na koledy.
Z rádia, kronik i přes plot od sousedů,
pomlázka má dva metry, hlavně žádnou vědu.
Těšíme se až tudlencta kríze skončí,
protože takhlenc se jen těžko tančí.
Přejeme všem hlavně zdraví,
ať Vás doba neunaví,
ať máte úsměv ve tváři,
ať se svět kol nás rozzáří
a když zazní hudba člověčí,
zazpívat si není od věci...
Naši milí kamarádi,
přejeme Vám všem
krásné a pohodové Velikonoce!

Vaše ČM