...

07.06.2013 08:44

Čtyři studenti se před zkouškou vydali na chatu na víkendovou akci. Samozřejmě nechyběl alkohol a přípravu na zkoušku podcenili. V pondělí ráno před zkouškou chtěli zachránit to, co se ještě dalo. Zavolali tedy profesorovi s omluvou, že u auta píchli kolo, mají defekt, a asi nestihnou zkoušku.
Profesor, správný člověk, jim vyhověl a zkoušku o dva dny odložil.
Studenti se na posunutý termín připravili vzorně.
Profesor je rozsadil do 4 místností a rozdal jim zadání se dvěma otázkami. První, za 10 bodů, byla z učiva a byla jednoduchá. Druhá, za 90 bodů, zněla: Které kolo?