...

19.10.2012 09:31

Ve škole: "Pepíčku, kdo ti pomáhal s domácím úkolem?" "Nikdo, paní učitelko."
"Pepíčku, nelži! Kdo ti pomáhal s domácím úkolem?"
"Tatínek."
"Tak mu vyřiď, že Wolker byl Jiří a ne Johnny."