...

19.04.2018 07:40

(zasvěcení pochopí)
Přijde hélium do baru a barman říká: „Vzácným plynům nenaléváme.“
Hélium nereaguje.