...

12.03.2017 08:56

"Obávám se, že mám pro vás velmi špatnou zprávu," povídá lékař pacientovi. "Umíráte a nezbývá vám mnoho času!"
"Ale to je hrozné! Kolik mi zbývá?"
"Deset."
"Deset? Čeho deset? Měsíců? Týdnů? Čeho?" ptá se pacient vyděšeně. 
"Devět..."