...

10.01.2016 23:13

I stvořil Bůh Zemi a viděl, že se mu dílo podařilo.
Pak stvořil rostliny a zvířenu a pochválil se.
Potom stovřil muže a konstatoval, že ten se mu fakt povedl.
Nakonec stvořil Bůh ženu, podíval se na ni, trošku se ušklíbl a pod vousy si zamrmlal:
"No co, tak se namaluje, no ...."