...

09.06.2015 13:28

Tři základní nepsaná pravidla zní:
1.
2.

3.