...

04.06.2015 11:38

Pro srovnání:

Pythagorova věta:
24 slov 

Otčenáš:
66 slov 

Archimedův zákon:
67 slov 

Deset přikázání: 
179 slov 

Americká Deklarace nezávislosti:
1 300 slov 

Ústava USA se všemi 27 dodatky:
7 818 slov 

Vyhláška EU o prodeji kapusty:
26 911 slov