...

05.05.2014 04:32

Co má nakoupit manžel-chemik, kterému manželka napíše na lístek MĚĎ?
MĚĎ = Cu = Cuprum = Kup Rum.