...

08.03.2014 12:29

Lidé se dělí do 10 skupin:
Ti co rozumí binárnímu kódu a ti co ne.