...

03.03.2014 16:37

Z policejního spisu:
"Viník nebyl nalezen, proto byl určen."