...

28.12.2013 11:30

Za sedmero horami, za sedmero řekami, za sedmero kopci a sedmero lesy žil zajíček a měl to všude sakra daleko!